Azərbaycanın ilk üzüm istixanası

Layihənin ümumi dəyəri: